Biuro rachunkowe Tax Free

01. Rejestracja spółek

Nasze biuro rachunkowe oferuje:

  • Pomoc prawna w zakresie prawa spółek.
  • Funkcjonowanie spółki prawa handlowego wymaga dbałości o wiele wymogów prawnych, rachunkowych, podatkowych. Dotyczy to zarówno etapu powstawania spółki, jej funkcjonowania, przekształcania przedsiębiorstw jak i zakończenia działalności spółki.
  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do założenia spółki i jej rejestracji – tradycyjnie, jak i online: wybór optymalnego rozwiązania, przygotowanie umowy spółki, niezbędnych oświadczeń i innych dokumentów, przygotowanie wniosków do sądu rejestrowego.
  • Przygotowanie dokumentów w toku funkcjonowania spółki – uchwał i protokołów oraz rejestracja stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.
  • Pomoc prawna w zakresie obsługi transakcji, w szczególności przygotowanie do zawarcia umowy przez spółkę, przygotowanie planu działania, konsultacje przed podjęciem ważnych dla firmy decyzji i w toku bieżącej działalności.
  • Doradztwo w zakresie przekształceń i połączeń spółek prawa handlowego. Pełna obsługa prawna w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów oraz rejestracja stosownych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.
  • Doradztwo i obsługa prawna w zakresie rozwiązywania sporów w ramach spółki.
  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji spółki, przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego (w tym jako likwidator), przeprowadzenie wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców KRS,
  • Inne czynności w toku procedury zakładania, funkcjonowania i zakończenia bytu spółki prawa handlowego.