Biuro rachunkowe Tax Free

01. Outsourcing kadrowo-płacowy

Nasze biuro rachunkowe oferuje:

Wdrożenie usług outsourcingu kadrowo-płacowego to możliwość korzystania z najlepszych rozwiązań optymalizacyjnych zarówno dla firm z pionu mikroprzedsiębiorstw, jak i korporacji z mocno rozbudowaną strukturą organizacyjną. Wszyscy przedsiębiorcy dążą do redukcji kosztów w celu zwiększenia skuteczności podejmowanych działań.
Nasza firma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom firm nakierunkowanych na osiąganie zysku i skoncentrowanych na zasadniczej działalności swojej firmy. Świadczymy wyspecjalizowane usługi przy zastosowaniu metodologii o najwyższym standardzie. Na bieżąco śledzimy zmiany z zakresu prawa pracy, które często są mocno zawiłe i przysparzają właścicielom wiele kłopotów.

Biuro rachunkowe Tax Free

02. Nasze rozwiązania gwarantują Państwu:

Nasze biuro rachunkowe oferuje:

1. Niwelowanie kosztów w gałęziach mniej kluczowych dla przedsiębiorstwa poprzez redukcje stanu zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych;
2. Skupienie się na realizacji głównych celów strategicznych i rozwojowych firmy;
3. Uniknięcie przeprowadzania czasochłonnej i kosztownej rekrutacji specjalistów z zakresu kadr i płac;
4. Terminowe i rzetelne realizowanie powierzonej obsługi kadrowo-płacowej;
5. Indywidulane podejście poprzez dostosowanie usług i potrzeb do profilu klienta;
6. Przeniesienie odpowiedzialności na firmę świadczącą usługę outsourcingową.

Biuro rachunkowe Tax Free

03. Obsługa kadrowa:

Nasze biuro rachunkowe oferuje:

• Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem pracownika (akta osobowe);
• Sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, wypowiedzeń warunków pracy i płacy, wypowiedzeń, porozumień oraz świadectw pracy;
• Bieżące informowanie o zmianach z zakresu prawa pracy;
• Dokonywanie zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
• Obsługa programu Płatnik w zakresie dokonywania zmian personalnych w rejestracji ZUS pracowników, zleceniobiorców i pracodawców;
• Prowadzenie ewidencji czasu pracy;
• Kontrolowanie norm czasu pracy;
• Rozliczanie godzin nadliczbowych i nocnych;
• Monitorowanie terminu badań z zakresu medycyny pracy oraz szkoleń BHP;
• Opracowywanie regulaminów pracy oraz wynagradzania;
• Prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych;
• Współpraca przy kontrolach z PIP oraz ZUS;
• Przygotowywanie raportów i zestawień kadrowych;
• Sporządzanie umów zleceń oraz umów o dzieło;
• Dokonywanie wyjaśnień i odpowiedzi różnym instytucjom (tj. ZUS, Komornicy);
• Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu.

Biuro rachunkowe Tax Free

04. Obsługa płacowa:

Nasze biuro rachunkowe oferuje:

• Dokonywanie naliczenia wynagrodzenia z uwzględnieniem przepisów wewnątrzzakładowych firmy oraz formy zatrudnienia (umowa o pracę umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa organów stanowiących, kontrakty menadżerskie);
• Rozliczanie umów cywilnoprawnych (sporządzenie umowy, rachunku oraz listy płac)
• Przygotowywanie list płac – indywidualnych list płac – pasków płacowych;
• Naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem przeróżnych składników wynagradzania (np. premie, zryczałtowane dodatki funkcyjne) oraz w czasie choroby i przebywania na zasiłku chorobowym;
• Sporządzanie i przesyłanie deklaracji miesięcznych DRA, RCA, RSA, RZA do ZUS;
• Przesyłanie dokumentacji korygującej do ZUS;
• Przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych informacji dla ubezpieczonych oraz PIT-11, PIT-8AR,
IFT-1R, PIT-40 oraz PIT-4R;
• Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych zarobkach i dochodach.

W swojej ofercie proponujemy również możliwość skontrolowania dokumentacji kadrowo-płacowej pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami i regulacjami.